Biovoimalaitos vihittiin käyttöön

16.06.2016

Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalaitos HK 16 vihittiin käyttöön torstaina 16.6.2016. Laitoksen vihki maakuntajohtaja Esa Halme. Nokianvirran Energian omistavat Leppäkosken Sähkö Oy (40,3 %), Nokian Renkaat Oyj (32,3 %) ja Oy SCA Hygiene Products Ab (27,4 %).

Uusi laitos tuottaa 68 MW:n teholla kotimaista, ympäristöystävällistä ja kilpailuky-kyistä energiaa. Biovoimalaitos otettiin käyttöön huhtikuussa 2016.

Vastuullista tulevaisuutta

Nokian tehdasalueella sijaitseva laitos parantaa osakkaiden liiketoimintojen kilpai-lukykyä ja varmistaa vakaan energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen. Arvoltaan noin 45 miljoonan euron investoinnilla on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia. Laitos pienentää Nokian energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 60 000 – 80 000 tonnia vuodessa.

”HK16-biovoimalaitos on vahva osoitus sitoutumisestamme kasvihuonepäästöjen vähentämiseen”, sanoo tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi OY SCA Hygiene Pro-ducts Ab:lta.

Alueellista hyvinvointia

”Hanke on paitsi kilpailukykyä tukeva investointi, myös merkittävä panostus puh-taamman tulevaisuuden ja kotimaisen työn puolesta”, toteaa Nokianvirran Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vierimaa.

”Rakentamisprojekti työllisti yli 200 henkilötyövuotta. Parhaimmillaan projektin pa-rissa työskenteli lähes tuhat työntekijää yli 200 yrityksestä. Voimalaitoksen käyttö työllistää 13 henkilöä ja mm. polttoaineen keruu- ja kuljetusketjussa toistasataa henkilöä”, Vierimaa jatkaa.

Polttoaineen hankkiminen pääasiassa Pirkanmaan alueelta tukee alueellisen hy-vinvoinnin lisäksi energiantuotannon huoltoa.

Korkea kotimaisuusaste

HK16-biovoimalaitos on yli 70-prosenttisesti suomalainen. Biohöyrykattilan toimitti Valmet ja kuljetusjärjestelmät raumalainen BMH Technology Oy. Biokattilan polt-toaineena käytetään kotimaisten polttoaineiden lisäksi SCA:n pehmopaperin val-mistuksen sivuvirtoja, kuten biolietettä ja siistauslietettä. Uusi laitos korvaa maa-kaasun käyttöä ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Vierimaa, Nokianvirran Energia Oy,
puh. 044 750 3529 tai jukka.vierimaa@leppakoski.fi