Alueellista hyvinvointia työllistämällä

14.06.2016

Biovoimalaitos HK16:n työllistämisvaikutukset ovat merkittäviä. Pelkästään rakentamisprojekti työllisti yli 200 henkilövuotta. Parhaimmillaan projektin parissa työskenteli yli 950 työntekijää yli 200 yrityksestä.

Voimalaitoksen käyttö työllistää 13 henkilöä. Lisäksi kunnossapitoon liittyvät jaksottaiset työt työllistävät kymmeniä henkilöitä ja polttoaineen keruu- ja kuljetusketju toistasataa henkilöä.