Energia

Edullisempaa energiaa

Uusi biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä Oy Essity Finland Ab:n paperitehtaalle ja Nokian Renkaat Oy:n tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Lämpö Oy:n kaukolämpöasiakkaille. Uusi biovoimalaitos takaa vakaan energian hinnan ja saatavuuden tulevaisuudessa. Jo nyt alueen kaukolämpöhinnat ovat laskeneet noin 8 %.

Energian tuotanto

Biokattilan polttoaineena käytetään edullisten kotimaisten polttoaineiden lisäksi Essityn pehmopaperin valmistuksen sivuvirtoja, kuten biolietettä ja siistauslietettä. Uusi laitos korvaa maakaasua ja lisää kotimaisten energianlähteiden käyttöä. Biovoimalaitoksen vuotuinen polttoainetarve on n. 370 GWh. Päivittäin alueelle tuodaan polttoainetta keskimäärin 15–20 ajoneuvolastillista.

Biovoimalaitoksen käyttämät polttoaineet:

  • Puu 65–100 %, vaihteluväli 65–80 % (kokopuuhake, rankahake, metsä-tähdehake, kuori, puru, kanto)
  • Turve max 30 %, vaihteluväli 20–30 %
  • Siistaus- ja bioliete, vaihteluväli 0–5,5 %

Biovoimalaitos HK16

HK16-biovoimalaitos on yli 70-prosenttisesti suomalainen. Korkeapaineisen biohöyrykattilan toimitti Valmet ja kuljetusjärjestelmät raumalainen BMH Technology Oy.

Polttoaineteho 76 MW
Höyryteho 68 MW
Höyryn arvot:

  • Lämpötila 485 °C
  • Paine 85 bar
  • Virtaus 24 kg/s