Tarjoa polttoainetta

Nokianvirran Energia Oy pyytää tarjouksia polttoaineen toimittamisesta Nokian voimalaitokselle. Sopimuksia tehdään kausille 1.1.2019 alkaen siten, että osa sopimuksista on yksivuotisia ja osa kaksi-kolmevuotisia. Toimituskausi on 1.1.-31.12.

Nokianvirran Energian vuotuinen polttoaineen käyttömäärä on noin 300-350 GWh. Yhtiö tulee tekemään sopimukset vähintään kolmen puutoimittajan ja yhden-kahden turvetoimittajan kanssa. Yhtiö päättää tarjousten perusteella, keiden kanssa käydään lopulliset hankintaneuvottelut ja ostettavat määrät lajikkeittain kultakin toimittajalta.

Tarjoajan on ilmoitettava kullekin polttoainelajille vuosittain tarjolla oleva polttoainemäärä MWh, sekä hinta €/MWh (alv 0%). Hinnat ovat toimitettuna ja purettuna Nokian voimalaitokselle osoitettuun purkupaikkaan. Nokianvirran Energialla on oma vaaka ja vastaanottopiste, missä kuormat punnitaan. Nokianvirran Energialla on käytössä automaattinen näytteenotto. Näytteestä määritetään kosteus, mitä käytetään perusteena määritettäessä toimitettua energiamäärää. Polttoaineista voidaan tehdä (turpeesta tehdään) keräilynäytteet jotka analysoidaan kuukausittain lämpöarvomääritystä varten. Tarkempi toimitusaikataulu käydään varsinaisissa sopimusneuvotteluissa.

Toimittajan on toimitettava Nokianvirran Energialle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset toimittajayhtiön tilasta, sekä selvitys viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta ennen sopimuksen tekoa.

 

Polttoaineet

  • Metsätähdehake
  • Kokopuu-/rankahake
  • Kuori
  • Puru
  • Kierrätyspolttoaine, erittele lajit
    (esim. kierrätyspuu, lajit A+B)
  • Muu biopolttoaine, erittele
  • Turve

 

Jätä tarjous

Voit jättää tarjouksen alla olevalla lomakkeella.

 

Tarjouspyyntö
Tiedoston max. koko: 20.97MB