Vastuullisuus

Kotimainen ratkaisu vähentää hiilidioksidipäästöjä

Uusi biovoimalaitos pienentää Nokian energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 60 000 – 80 000 tonnia vuodessa. Biokattilan polttoaineena käytetään edullisten kotimaisten polttoaineiden lisäksi Essityn pehmopaperin valmistuksen sivuvirtoja, kuten biolietettä ja kuitusavea. Uusi laitos korvaa maakaasun ja lisää kotimaisten energialähteiden käyttöä.

Työllistäminen

Biovoimalaitoksen työllistämisvaikutukset ovat merkittäviä. Pelkästään rakentamisprojekti työllisti yli 200 henkilötyövuotta. Parhaimmillaan projektin parissa työskenteli yli 950 työntekijää yli 200 yrityksestä.

Voimalaitoksen käyttö työllistää 13 henkilöä. Lisäksi kunnossapitoon liittyvät jaksoittaiset työt työllistävät kymmeniä henkilöitä ja polttoaineen keruu- ja kuljetusketju toistasataa henkilöä.

Paikallisuus

Polttoaineen hankkiminen pääasiassa Pirkanmaan alueelta tukee alueen hyvinvoinnin lisäksi energiantuotannon huoltoa.